FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Kontakt / Dojazd

 
CentroDach Dariusz Chrząstek
ul. Świdnicka 54
58-150 Strzegom
NIP 884-108-58-32

tel./ fax: 74 855 26 57
e-mail:
 
Nasza lokalizacja:

Strzegom, Świdnicka 54

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma CentroDach Dariusz Chrząstek z siedzibą ul. Świdnicka 54, 58-150 Strzegom posiadająca nr NIP 884-108-58-32. Adres e-mail: centrodach@op.pl telefon: 74 855 26 57. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą byĆ także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych - przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.